İş Modeli


IEW TECH, yurt içi ve yurt dışında elektronik/RF/mekanik/sayısal geliştirme kabiliyeti olan şirketlerle ürün bazlı ve ürün haklarının paylaşımına dayalı ortaklıklar geliştirerek, sahip olduğu Elektronik Harp alan uzmanlığı, sistem mühendisliği, mekanik tasarım bilgisini yenilikçi ve değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefler.

Detayları karşılıklı uzlaşma ile belirlenmek üzere, ortaya çıkartılacak bir sistem veya ürünün analiz ve tasarım safhalarının tarafımızdan gerçekleştirilmesi, donanım/yazılım/RF/mekanik geliştirmenin iş ortağımız tarafından yapılması ve ortaya çıkan ürünün doğrulama ve onaylamasının tarafımızdan yapılması tercih ettiğimiz işbirliği modelidir.

Ortaya çıkacak sistem/ürün iş ortaklarının ortak malı olacaktır.